Izbrani prispevki

Začenja se 51. redno zasedanje Sveta Organizacije združenih narodov (OZN) za človekove pravice

Danes se v Ženevi začenja 51. redno zasedanje Sveta Organizacije združenih narodov (OZN) za človekove pravice. Slovenija bo aktivno sodelovala v razpravah in pogajanjih o pobudah, prav tako bo v imenu regionalne skupine držav vložila resolucijo o svetovnem programu za izobraževanje za človekove pravice. Skupaj z Argentino in Brazilijo bo predlagala tudi podaljšanje mandata neodvisne …

Nadaljuj z branjem Začenja se 51. redno zasedanje Sveta Organizacije združenih narodov (OZN) za človekove pravice

Umrla je kraljica Elizabeta II.

V 97. letu starosti je umrla britanska kraljica Elizabeta II. Čeprav se ji prestol sprva ni obetal, je vladala sedem desetletij. Le nekaj ur po njeni smrti so uslužbenci njenega veličanstva sprožili postopek za primer njene smrti, imenovan Operation London Bridge. Postopek predvideva verigo dejanj in dogodkov, in sicer od obveščanja javnosti do desetdnevnega žalovanja. …

Nadaljuj z branjem Umrla je kraljica Elizabeta II.

Analiza Ministrstva za pravosodje: na podlagi neustreznih pravnih podlag uvedenih nekaj več kot 62.000 prekrškovnih postopkov

Vlada se je na 14. redni seji seznanila z Analizo pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih proti posameznikom zaradi kršitev ukrepov zoper virusno bolezen COVID-19. V analiziranem obdobju je bilo uvedenih približno 62.000 prekrškovnih postopkov, skupen znesek glob za prekrške po Zakonu o nalezljivih boleznih in Zakonu o javnih zbiranjih za vse …

Nadaljuj z branjem Analiza Ministrstva za pravosodje: na podlagi neustreznih pravnih podlag uvedenih nekaj več kot 62.000 prekrškovnih postopkov

Odstop od vsebine dosedanje sodne prakse glede vprašanja višine oškodovančevega soprispevka

V obravnavani zadevi gre za vprašanje višine oškodovančevega soprispevka, ker je vede prisedel k pijanemu vozniku. Gre tudi za to, da se je v tej zadevi Vrhovno sodišče soočilo z odstopom nižjih sodišč od ustaljene sodne prakse Vrhovnega sodišča. S tem, ko sta nižji sodišči ob bistveno enakih dejanskih okoliščinah tožniku pripisali 65 % delež …

Nadaljuj z branjem Odstop od vsebine dosedanje sodne prakse glede vprašanja višine oškodovančevega soprispevka

The Prodigal Son Demanding his Inheritance

Razlog dedne nevrednosti

Osrednji očitek, na katerega tožnica opira svojo tezo o toženkini dedni nevrednosti,2 se nanaša na položaj, v katerem se je pokojnica znašla po smrti svojega partnerja. Tedaj se je bila namreč primorana izseliti iz njunega dotlej skupnega doma. Drugega (svojega) bivališča ni imela na razpolago. Približno v tistem času ji je bila diagnosticirana tudi Parkinsonova …

Nadaljuj z branjem Razlog dedne nevrednosti

Tristebrna strategija vlade za spoprijemanje z energetsko in prehransko draginjo

Vlada v sodelovanju s ključnimi deležniki zaradi resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vpliva na razmere v domačem okolju pripravlja celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske in prehranske draginje. Strategija za spoprijemanje z energetsko in prehransko draginjo je zasnovana v treh stebrih: EnergetikaZa omilitev draginje na področju elektrike in zemeljskega plina …

Nadaljuj z branjem Tristebrna strategija vlade za spoprijemanje z energetsko in prehransko draginjo

agriculture alternative energy clouds countryside

Potrjen predlog zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo 

V predlogu so opredeljeni začasni ukrepi za upravljanje povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, ukrepi za zanesljivo oskrbo z energijo, ukrepi za zmanjševanje uvozne odvisnosti in ukrepi za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi nestanovitnosti energetskih trgov.  V sklopu ukrepov za upravljanje povečanega tveganja na področju delovanja elektroenergetskega in plinskega sistema sodi na primer ukrep, …

Nadaljuj z branjem Potrjen predlog zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo 

Free Opinions on The Pay of Young Roscius

Upravno sodišče pritrdilo informacijskemu pooblaščencu, da je generalni sekretariat vlade neutemeljeno zavračal prost dostop do pravnih mnenj vladne službe za zakonodajo 

Upravno sodišče RS je s sodbo št. IU 1506/2021-12 z dne 24. avgusta 2022 pritrdilo Informacijskemu pooblaščencu (IP), da bi moral tedanji Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije prosilcu kot informacijo javnega značaja posredovati dve mnenji Službe Vlade RS za zakonodajo, in sicer o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto …

Nadaljuj z branjem Upravno sodišče pritrdilo informacijskemu pooblaščencu, da je generalni sekretariat vlade neutemeljeno zavračal prost dostop do pravnih mnenj vladne službe za zakonodajo 

patented vintage cameras placed on table

Evropski patentni urad uvaja sistematično dopolnilno iskanje starejših nacionalnih pravic

Pri Uradu za intelektualno lastnino RS pojasnjujejo, da bo od 1. septembra 2022 Evropski patentni urad (EPU) izvajal sistematične dopolnilne poizvedbe za iskanje "prejšnjih nacionalnih pravic" in ocenjevanje njihove ustreznosti prima facie. Ta nova izboljšana storitev bo brezplačno na voljo vsem prijaviteljem. Redna dopolnilna iskanja za evropske prijave in prijave po Pogodbi o sodelovanju na …

Nadaljuj z branjem Evropski patentni urad uvaja sistematično dopolnilno iskanje starejših nacionalnih pravic

Coloured etching. Political chemist and German retorts or dissolving the Rhenish Confederacy. Published by R. Ackermann (print)

Vlada spreminja področja avtorske in sorodnih pravic na enotnem digitalnem trgu

Vlada Republike Slovenije je določila besedili predloga novel Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) in Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A), s katerima želi v slovenski pravni red prenesti določila dveh evropskih direktiv. Noveli urejata področja avtorske in sorodnih pravic na enotnem digitalnem trgu ter pravila izvrševanja tovrstnih pravic za določene …

Nadaljuj z branjem Vlada spreminja področja avtorske in sorodnih pravic na enotnem digitalnem trgu

Abraham Lincoln, The President Elect, addressing the People from the Astor House Balcony, February 9, 1861

Možnost odvzema volilne pravice osebam z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi je diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je pri oceni diskriminatornosti predpisov 2022 ocenil, da je 7. člen Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ) diskriminatoren do oseb z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Po oceni organa za varstvo pred diskriminacijo ureditev neupravičeno omogoča odvzem volilne pravice samo osebam s temi osebnimi okoliščinami. Izključno zanje predvideva možnost odvzema volilne pravice …

Nadaljuj z branjem Možnost odvzema volilne pravice osebam z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi je diskriminacija