INFO | Seznam lokacij namestitvenih centrov za begunce

ZBIRNIK KAPACITET PO POROČILU O LOKACIJAH

A. KAPACITETE V OKVIRU KONTINGENTNEGA NAČRTA
Azilni dom (Ljubljana) in integracijski hiši (Ljubljana in Maribor)
Center za tujce (Postojna)
Samski dom na Kotnikovi (Ljubljana)
Počitniški dom Debeli Rtič (Ankaran)
Kompleks Logatec
B. NEPREMIČNINE ZA TRIAŽNE-SPREJEMNE CENTRE POLICIJE 
Območje Občine Brežice
Območje Občine Črnomelj
Območje Občine Grad
Območje Občine Ilirska Bistrica
Območje Občine Lendava
Območje Občine Podlehnik
C. KAPACITETE CENTRA ZA TUJCE V POSTOJNI IN NJEGOVE IZPOSTAVE PO SLOVENIJI
Center za tujce (Postojna)
D. KAPACITETE ZA NASTANITVENE CENTRE 
D.1 Nepremičnine, primerne za takojšnjo uporabo
Športna dvorana (Zapolje pri Logatcu)
CŠOD Soča (Tolmin)
Dijaški dom Pobrežje (Maribor)
Samski dom podjetja Vegrad – v stečaju (Velenje)
Bivša OŠ Vide Pregarc (Ljubljana-Polje)
Sejmišče Gornja Radgona
Hotel Marjan (Tolmin)
Bivši hotel pri Lenartu v Slovenskih goricah
Stara poslovna stavba Marlesa (Limbuš)
Stara šola (Maribor)
D.2 Nepremičnine, ki so pogojno uporabne (potrebna večja ureditvena dela)
Srednje ekonomska šola (Celje)
Vojašnica 27. oktober Stara Vrhnika – objekt Trojica
Bivši samski dom (Trbovlje)
Samski dom (Štore pri Celju)
Objekti v IOC (Zapolje pri Logatcu)
Stara pekarna (Prevalje)
E. MANJŠE KAPACITETE ZA NASTANITEV DO 50 OSEB 
Počitniški dom Beli križ
CŠOD Kurent na Ptuju
Objekt s stanovanji, Ravne pri Šoštanju
Nastanitveni objekt, Zavodnje pri Šoštanju
Poslovno stanovanjski objekt na Zadobrovi (Škofja vas, Celje)
Nastanitveni objekt (Izola)
F. ZEMLJIŠČA ZA POSTAVITEV ŠOTORIŠČ V NOTRANJOSTI
Nekdanje kopališče TAM (Tezno, Maribor)
Izobraževalni center Pekre (Limbuš)
Zemljišče (Limbuš)
Zemljišče v območju bivše vojašnice Mokronog

Vir: MNZ

Advertisement