Koronavirus SARS-CoV-2: naj nas širjenje virusa resno skrbi?

V zadnjih dneh se je na svetovnem spletu in medijih vnela razprava o resnični pripravljenosti držav na širjenje koronavirusa SARS-CoV-2 (bolezen, ki jo virus povzroča je COVID-19). Nekateri trdijo, da gre za nepotrebno paniko. Veliko več, pravijo, jih umre v avtomobilskih nesrečah ali zaradi drugih, manj eksotičnih bolezni. Drugi opozarjajo, da so države nepripravljene, da so zmogljivosti premajhne in da naraščajoče število okuženih lahko povzroči kolaps različnih sistemov. K občutku panike prispevajo zagotovo opustela mesta ter zaprtje tovarn in šol, karantene in prepoved letenja, podobe medicinskega osebja v zaščitnih oblekah hazmat in različni podatki o resničnem številu okuženih.

Bolezen se kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, kar je običajno za pljučnico.

Kaj kažejo podatki?

Če se ozremo po številkah, ki krožijo po spletu glede okuženih s coronovarisum, ne bomo pomirjeni. Število potrjenih primerov okužb v provinci Hubei na Kitajskem, kjer so zaznali prvi izbruh virusa lani decembra, znaša ta trenutek 64.084.

Število okuženih v provinci Hubei na Kitajskem (Vir: HERE360, 23. februar 2020, 19:10).

Natančnejšo analitiko beležijo pri John Hopkins CSSE, kjer so izdelali zemljevid vseh zaznanih okužb s koronavirusom na svetovni ravni. Vseh okužb naj bi bilo 78.891, od tega 2.467 umrlih in 23.386 ozdravljenih. Največ je okuženih na celinski Kitajski, in sicer 76.936. Podatki se ažurirajo z zamudo.

Vir: Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE (23. februar 2020, 19:06).

Podatki za Italijo kažejo 132 okužb, dva mrtva in enega ozdravelega, vendar niso točni. Po zadnjih podatkih je v Italiji že več kot 150 primerov okuženih. Pravkar italijanski mediji poročajo o novih okužbah v Milanu in Bergamu ter drugih italijanskih mestih. In prav zadnji primeri okužb v Italiji so povzročili preplah tudi v Sloveniji, kjer se vrstijo odločni pozivi na pristojne državne organe, da razkrijejo s kakšnimi zmogljivostmi razpolaga slovensko zdravstvo v primeru večjega števila okuženih in obolelih. Slovenska vlada zatrjuje pripravljenost, vendar konkretnih podatkov ni. Strokovnjaki pa priznavajo, da skoraj ni več dvoma, da se bo koronavirus pojavil tudi v Sloveniji.

Na spletnih straneh državne uprave lahko preberemo, da država ima načrt pripravljenosti in odzivanja na področju nalezljivih bolezni, kar pripravlja NIJZ, pa tudi smernice in priporočila za zgodnje zaznavanje tveganj za zdravje ljudi, za hitro odzivanje ter pravočasno in sorazmerno ukrepanje v primeru kopičenj, izbruhov oziroma epidemij nalezljivih bolezni. V primeru večjih izbruhov nalezljivih bolezni Ministrstvo za zdravje ukrepa in koordinira aktivnosti po v naprej znanih in dogovorjenih postopkih. Aktivnosti se usmerjajo v prepoznavanje ključnih groženj, vzpostavi se sistem epidemiološkega obveščanja (ang. epidemic inteligence) in zaznavanja.

Kaj pa pravni okvir?

Pravni okvir za ukrepanje v primeru epidemije v Sloveniji zagotavlja Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN, Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), ki ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami. Epidemija kot množični pojav nalezljive človeške bolezni sodi med naravne nesreče. Zakon določa temeljna načela, skozi katera je treba uporabljati določbe zakona:

 • načelo pravice do varstva (vsakdo ima pravico do varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; ob naravni in drugi nesreči imata zaščita ter reševanje človeških življenj prednost pred vsemi drugimi zaščitnimi in reševalnimi aktivnostmi),
 • načelo pomoči (ob naravni in drugi nesreči je vsakdo dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih),
 • načelo javnosti (podatki o nevarnostih ter o dejavnostih državnih organov, lokalnih skupnosti in drugih izvajalcev nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so javni; država in lokalna skupnost morata zagotoviti, da je prebivalstvo na območju, ki bi ga lahko prizadela naravna ali druga nesreča, obveščeno o nevarnostih),
 • načelo preventive (država in lokalna skupnost pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v skladu s svojimi pristojnostmi, prednostno organizirata izvajanje preventivnih ukrepov),
 • načelo odgovornosti (vsaka fizična in pravna oseba je v skladu z zakonom odgovorna za izvajanje ukrepov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami),
 • načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev (lokalna skupnost uporabi za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči najprej svoje sile in sredstva; v primerih, ko zaradi velikega obsega nesreče oziroma ogroženosti, sile in sredstva lokalne skupnosti niso zadostna ali niso zagotovljena med sosednjimi lokalnimi skupnostmi, država zagotavlja uporabo sil in sredstev iz širšega območja; vojsko in obrambna sredstva je mogoče uporabiti za zaščito, reševanje in pomoč, če razpoložljive sile in sredstva ne zadoščajo za nujno reševanje ter pomoč in če vojska ni nujno potrebna pri opravljanju obrambnih nalog).

Nalezljive bolezni, ki ogrožajo zdravje prebivalcev Republike Slovenije, in bolnišnične ali nozokomialne okužbe, ki nastanejo v vzročni zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti, določa Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB, Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter obenem predpisuje ukrepe za njihovo preprečevanje in obvladovanje. Določba 7. člena tega zakona določa, da je epidemija nalezljive bolezni pojav nalezljive bolezni, ki po času in kraju nastanka ter številu prizadetih oseb presega običajno stanje in je zato potrebno takojšnje ukrepanje. Za okuženo območje se po tem zakonu šteje območje, na katerem je ugotovljen eden ali več virov okužbe in na katerem so možnosti za širjenje okužbe. Za ogroženo območje se po tem zakonu šteje območje, na katero se lahko prenese nalezljiva bolezen z okuženega območja in na katerem so možnosti za širjenje okužbe. Epidemijo nalezljive bolezni ter okuženo ali ogroženo območje razglasi oziroma določi minister, pristojen za zdravje.

Ko velika in splošna nevarnost ogroža obstoj države, pa je mogoče v skladu z Ustavo RS razglasiti tudi izredno stanje. O razglasitvi izrednega stanja, nujnih ukrepih in njihovi odpravi odloča na predlog vlade državni zbor. Državni zbor odloči o uporabi obrambnih sil. Kadar se državni zbor ne more sestati, odloča o zadevah predsednik republike. Odločitve mora dati v potrditev državnemu zboru takoj, ko se ta sestane.

Pripravljenost in treznost pred vrednostnimi razhajanji

Koronavirus SARS-CoV- ne diskriminira in dejstvo je, da pravi izbruh svetovne epidemije z velikim številom žrtev že zelo zamuja. Pripravljenost bi tako morala biti pravilo, ne glede na različno vrednotenje situacije in ogroženosti javnega zdravja. Zelo pomembno je, da se primerno ščitimo pred okužbo: z rednim umivanjem rok, razkuževanjem, kihajmo na pravilen način (v ramo ali pregib roke), čim manj se dotikajmo obraza in skrbimo za zdravo prehrano ter izogibajmo se krajem, kjer se giblje veliko število ljudi. Panika je zagotovo odveč, vendar pa tudi podcenjevanje situacije lahko prinese usodne posledice.

Vir: gov.si; HERE360; Johns Hopkins CSSE.

Advertisement

Google License: your content remains yours

Google License is part of Google Terms of Service, effective March 31, 2020, that specifies that your content remains yours, which means that you retain any intellectual property rights that you have in your content. For example, Google explains, you have intellectual property rights in the creative content you make, such as reviews you write. Or you may have the right to share someone else’s creative content if they’ve given you their permission.

Google needs your permission if your intellectual property rights restrict their use of your content. You provide Google with that permission through this license.

The license covers your content only if that content is protected by intellectual property rights. But it doesn’t affect your data protection rights and it doesn’t cover (1) publicly-available factual information that you provide, such as corrections to the address of a local business (that information doesn’t require a license because it’s considered common knowledge that everyone’s free to use), and (2) feedback that you offer, such as suggestions to improve Google’s services.

The scope of Google License is (1) worldwide, which means it’s valid anywhere in the world, (2) non-exclusive, which means you can license your content to others, and (3) royalty-free, which means there are no fees for this license. It allows Google to:

 • host, reproduce, distribute, communicate, and use your content — for example, to save your content on Google’s systems and make it accessible from anywhere you go,
 • publish, publicly perform, or publicly display your content, if you’ve made it visible to others,
 • modify your content, such as reformatting or translating it,
 • sublicense these rights to:
  • other users to allow the services to work as designed, such as enabling you to share photos with people you choose,
  • Google’s contractors who’ve signed agreements with Google that are consistent its terms, only for the limited purposes described in the Purpose section of the Terms.

Bear in mind that Google License is for the limited purpose of:

 • operating and improving the services, which means allowing the services to work as designed and creating new features and functionalities. This includes using automated systems and algorithms to analyze your content:
  • for spam, malware, and illegal content,
  • to recognize patterns in data, such as determining when to suggest a new album in Google Photos to keep related photos together,
  • to customize Google’s services for you, such as providing, recommendations and personalized search results, content, and ads. This analysis occurs as the content is sent, received, and when it is stored.
 • using content you’ve shared publicly to promote the services. For example, to promote a Google app, Google might quote a review you wrote. Or to promote Google Play, Google might show a screenshot of the app you offer in the Play Store.
 • developing new technologies and services for Google consistent with these terms.

This license lasts for as long as your content is protected by intellectual property rights.

If you remove from Google’s services any content that’s covered by this license, then Google’s systems will stop making that content publicly available in a reasonable amount of time. There are two exceptions:

 • If you already shared your content with others before removing it. For example, if you shared a photo with a friend who then made a copy of it, or shared it again, then that photo may continue to appear in your friend’s Google Account even after you remove it from your Google Account.
 • If you make your content available through other companies’ services, it’s possible that search engines, including Google Search, will continue to find and display your content as part of their search results.

Read more: Google Terms of Service.

Nova podoba bloga

Po več kot petih letih ustvarjanja je prišel čas za temeljito preobrazbo bloga.

Sprva je blog sledil ideji o zanesljivi pravni informaciji in novici v sodobnem svetu hitrih in številnih transakcij ter različnih in zapletenih pravnih razmerij.

Ker se je njegovo poslanstvo od njegovega nastanka vse bolj širilo, vsebine poglabljale in ideja razvijala, je leta 2020 postal Nautilex.

Ime je sestavljanka besed nautilus (sl. navtilus, tj. glavonožec z dvema paroma škrg in zunanjim skeletom, ki živi od triasa dalje) in lex (sl. pravo) ter simbolizira razvijajoče se in kompleksno razmerje med pravom in naravo, pravom in (r)evolucijo, pravom in osebo.

Nautilex je pravo, povezano.

Effective Client Testimonials for Lawyer Marketing

The use of client testimonials is a matter of personal taste and preference for lawyers (and are subject to the ethical rules of the lawyer’s jurisdication), but they can be very powerful. Testimonials are a popular lawyer marketing tool precisely because they have proven to be powerful. If a client does not have a referral from someone they trust, a testimonial is the next best thing. Testimonials carry more weight than other marketing copy because they are the words of a third party, rather than the words of the business (or law firm) themselves; they are a good way for lawyers to demonstrate their value through the words of their clients. Those words can be very persuasive, and they can be an important part of your lawyer marketing and website strategy.

Allison Shields (Lawyerist, 14. februar 2020)

Pravnik France Prešeren

France Prešeren se je rodil 3. decembra 1800 v kmečki družini v Vrbi na Gorenjskem. Po končani normalki in gimnaziji se je leta 1819 vpisal na študij filozofije na ljubljanskem liceju. Leta 1821 je opravil tretji letnik filozofije, ki je bil pogoj za vpis na študij prava.

Leta 1824 je Prešeren domačim v pismu sporočil, da se je dokončno odločil za študij prava. Prišlo je do spora s starši, saj je mati želela, da bi postal duhovnik. Prešeren je pri odločitvi vztrajal, čeprav so mu domači in strici duhovniki odtegovali denarno pomoč. Kljub temu mu je uspelo shajati, saj je bil od leta 1822 Knafljev štipendist, pomagal mu je stric Jožef, denar pa si je služil tudi kot domači učitelj v Klinkowströmovemu zavodu za katoliško mladino. Dosegal je same odlične ocene.

Izvirnik Zdravice v bohoričici iz leta 1844 (vir: Wikipedia).

Po uspešno zaključenem študiju na dunajski pravni fakulteti, ki jo je obiskoval med leti 1822 in 1826, se je vrnil v Ljubljano. V tem času je napisal večino svojih pesmi, pri pisanju katerih je nanj pomembno vplival prijatelj Matija Čop.

Leta 1828 je bil promoviran za doktorja prava in poleti odpotoval na Moravsko, nato pa se je vrnil v Ljubljano, kjer je pri odvetniku Leopoldu Baumgartnerju pričel opravljati obveznosti svoje prve službe kot odvetniški pripravnik. Naslednjega leta je sprejel še neplačano delovno mesto pri državnem uradu. Leta 1832 pa je v Celovcu opravil sodno-odvetniški izpit.

Njegove prošnje za odvetniško mesto v Ljubljani so bile petkrat zavrnjene. Leta 1846 je vložil šesto prošnjo za advokaturo, vendar se tokrat ni potegoval za mesto v Ljubljani, temveč za Kranj ali Postojno. Odobrili so mu mesto odvetnika v Kranju, kjer je leta 1846 tudi odprl odvetniško pisarno. Leto pozneje so izšle Poezije.

Umrl je 8. februarja 1849. Velja za največjega slovenskega pesnika. Del njegove pesmi Zdravljica, napisane leta 1844, je besedilo državne himne Republike Slovenije, obletnica njegove smrti pa osrednji državni kulturni praznik.


Vir: preseren.net; zgodovina.si.