Izteka se čas za najavo glasovanja v drugem kraju ali na domu

Če želite glasovati v drugem kraju (na t. i. volišču OMNIA) ali na domu, imate še danes do polnoči čas, da to javite volilni komisiji.

Če na dan volitev, ki bodo v nedeljo, 24. aprila, ne boste v volilnem okraju svojega stalnega prebivališča, lahko glasujete v drugem kraju (na volišču OMNIA), vendar morate o tem pravočasno obvestiti okrajno volilno komisijo. Rok se izteče danes ob polnoči. Na volišču OMNIA lahko glasujejo tudi volilci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in bodo na dan volitev v Sloveniji.

Vlogo za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča lahko oddate prek portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z e-identiteto in brez e-identitete. V nedeljo lahko nato volite na volišču v okraju, ki ste ga izbrali, s seboj pa imejte osebni dokument, s katerim boste izkazali svojo identiteto.

Danes ob polnoči poteče tudi rok za prijavo glasovanja na domu. To je namenjeno vsem volilcem, ki se zaradi bolezni (tudi zaradi Covida-19) ne morejo osebno zglasiti na volišču in želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. Vlogo za glasovanje na domu in kopijo ustreznega zdravniškega potrdila mora volilec vložiti pri okrajni volilni komisiji, na območju katere ima stalno prebivališče. Vlogo za glasovanje na domu lahko, podobno kot pri glasovanju v drugem kraju, odda prek portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z e-identiteto in brez e-identitete.

Vir: DVK, STA.

Advertisement

MNZ opozarja na nevarnost trgovanja z ljudmi

Zaradi vojne v Ukrajini se EU trenutno sooča z največjo begunsko krizo po drugi svetovni vojni. Po zadnjih ocenah je Ukrajino moralo zapustiti okoli 4 milijone ljudi, med njimi so večinoma ženske in otroci, ki so z vidika trgovine z ljudmi še posebno ranljiva skupina.

Veliko ljudi državljanom Ukrajine ponuja pomoč, vključno z nastanitvijo v zasebnih prostorih, ponudbo dela, s prevozom v druge regije ali celo druge države. Za določenimi ponudbami in navidezno pomočjo se lahko skrivajo tudi pasti, zaradi katerih bi posamezniki lahko postali žrtve trgovine z ljudmi.

nastanitvenih kapacitetah v Logatcu in na Debelem Rtiču so bili zaznani primeri, kjer so posamezniki iskali oziroma poskušali navezati stike z begunkami iz Ukrajine. Pri tem so ponujali ženitne dogovore in nastanitve v zasebnih stanovanjih tudi v zameno za nudenje spolnih uslug in izvajanja različnih gospodinjskih opravil. Prav tako je bil zaznan sumljiv oglas s ponudbo dela v modni industriji.

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi zato opozarja na tveganja, ki jih v povezavi s trgovino z ljudmi predstavlja kriza v Ukrajini. Cilj trgovcev z ljudmi je izkoriščanje žrtev, najpogosteje zaradi prostitucije, spolnih zlorab, prisilnega dela, služabništva, storitve kaznivih dejanj in trgovine z organi. Pri tem proces trgovine z ljudmi ob izkoriščanju oziroma zaradi izkoriščanja zajema še določena ravnanja trgovcev, kot so novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišč sprejemanje oseb, in uporabo določenih sredstev, kot so sila, grožnja, preslepitev, ugrabitev, zloraba podrejenega ali odvisnega položaja, dajanje ali prejemanje plačila ali koristi, da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo.

Če zaznate sumljive okoliščine oziroma ocenjujete, da bi lahko postali žrtev trgovine z ljudmipokličite policijo ali se obrnite na nevladne in humanitarne organizacije, ki delujejo na področju boja proti trgovini z ljudmi.

Ne postanite žrtev trgovine z ljudmi

  • Osebnih dokumentov in svojega mobilnega telefona ne izročajte nikomur!
  • Pred odhodom se dogovorite za ceno prevoza!
  • Če potujete v avtu z neznancem, vprašajte za točen naslov, njegovo telefonsko številko in vztrajajte, da vam pokaže osebni dokument!
  • Zapišite ali fotografirajte registrsko številko avtomobila in ju posredujte osebi, ki ji zaupate!
  • Med potovanjem ostanite v stiku z ljudmi, ki jim zaupate in jim javljajte, kje se nahajate!

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve.

Seznam ponudnikov storitev virtualnih valut

Na spletni strani Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja je objavljen seznam ponudnikov storitev virtualnih valut s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so vpisani v register ponudnikov storitev virtualnih valut.

V skladu s 5. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22) urad vzdržuje in upravlja register ponudnikov storitev virtualnih valut z namenom zagotavljanja nadzora s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma nad ponudniki teh storitev.

Vir: gov.si.

Slovenija pred tožbo Evropske komisije zaradi vloženega predloga za razpis referenduma o predlogu Zakona o elektronskih komunikacijah

Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je včeraj v Državnem zboru predstavil predlog Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki sta ga že potrdila matični odbor Državnega zbora in pristojna komisija Državnega sveta. Temeljni cilj predlaganega zakona je prenos EU direktive o elektronskih komunikacijah v slovenski pravni red. Po navedbah ministrstva predlog prinaša številne koristi potrošnikom, vključno z brezplačno menjavo mobilnega operaterja in naročniškega paketa. Predlog zakona prav tako pospešuje pokrivanje slovenskih gospodinjstev s širokopasovnim omrežjem visokih hitrosti, z novim zakonom pa bi se pomembno okrepila tudi varnost komunikacijskih omrežij in storitev.

“Obžalujem, da so poslanci opozicije s predlogom za razpis posvetovalnega referenduma preprečili pravočasen sprejem Zakona o elektronskih komunikacijah. Zaradi te neodgovorne poteze bo Slovenija plačala visoko kazen Bruslju, naši državljani pa bodo prikrajšani za številne ugodnosti, vključno s hitrejšim in ugodnejšim internetom ter brezplačno menjavo operaterja in naročniškega paketa.

Minister Mark Boris Andrijanič ob zaključku seje v Državnem zboru

Državni zbor o predlogu zakona ni glasoval, ker so poslanci opozicije vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu predloga zakona. Ker predlog zakona zaradi napovedi referenduma ne bo mogel biti sprejet v naslednjih tridesetih dneh, je Slovenija izgubila zadnjo priložnost, da bi se izognila tožbi Evropske komisije in visokim kaznim zaradi nepravočasnega prenosa EU direktive.

Vir: Služba vlade za digitalno preobrazbo.