Pojasnilo MOP: Ureditev pravnega stanja oziroma legalizacija nedovoljenega objekta po novem Gradbenem zakonu

Na Ministrstvu za okolje in prostor so pripravili pojasnilo o možnostih ureditev pravnega stanja oziroma legalizacijo nedovoljenega objekta, kot je to že omogočil Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati junija 2018, in nadgradil novi Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati junija 2022. Predstavlja tudi možnosti pridobitve uporabnega dovoljenja za obstoječ objekt po posebnih postopkih ali domnevo o izdanem gradbenem oziroma uporabnem dovoljenju po samem zakonu.

Pojasnilo je pripravljeno z namenom poenotenja razumevanja zakonskih določb in poenotenja ravnanj.

Namenjeno je seznanitvi investitorjev oziroma lastnikov, ki želijo urediti pravno stanje nedovoljenega objekta, ki je zgrajen brez ali v nasprotju z gradbenim dovoljenjem, ali pravno stanje objekta prizidanega, rekonstruiranega ali s spremenjenim namenom uporabe brez ustreznih dovoljenj. Pojasnilo je namenjeno tudi pooblaščenim strokovnjakom, ki pripravljajo dokumentacijo za ureditev pravnega stanja objektov, in upravnim enotam, ki vodijo postopke in izdajajo upravne akte v teh postopkih. 

Pojasnilo z naslovom Ureditev pravnega stanja oziroma legalizacija nedovoljenega objekta po novem Gradbenem zakonu je objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Vir: MOP.

Advertisement