Inšpektorji ovrgli trditve, da trgovci goljufajo pri tehtanju sadja in zelenjave

Sektor za meroslovni nadzor, ki deluje znotraj Urada Republike Slovenije za meroslovje je prejel več prijav, da imajo tehtnice na oddelkih sadja in zelenjave v trgovskih centrih Spar d. o. o. in Mercator d. o. o. na tehtalni površini nameščene plastične zaščitne pokrove in da tako goljufajo pri tehtanju.

Prijavitelji so trdili, da so izdelke tehtali tudi pri odstranjenem plastičnem pokrovu in ugotovili, da je bila masa izdelka pri tehtnicah z nameščenem plastičnem pokrovu nekaj gramov višja, kot pri tehtanju na tehtnicah brez plastičnega pokrova. 

Inšpektorji želijo potrošnike opozoriti, da gre pri odstranjevanju plastičnih pokrovov s tehtalne površine za nepooblaščeno poseganje v pravilno nameščene in ničlirane tehtnice. Pri tehtanju blaga brez zaščitnega pokrova gre za oškodovanje trgovcev in ne potrošnikov. Pri tehtnicah, ki imajo plastične pokrove, je masa plastičnega pokrova ničlirana, kar pomeni, da masa plastičnega pokrova ni všteta v maso izdelka.

Na eni od prijavljenih lokacij so inšpektorji urada dne 2. februarja 2023 izvedli meroslovni nadzor vseh tehtnic v uporabi. Pri tem smo ugotovili, da so bile vse tehtnice v trgovini skladne s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice oziroma, da so bile veljavno overjene ter ustrezno zaščitene pred nepooblaščenim posegom v merila.

Na tehtnici na oddelku sadja in zelenjave so izvedli tudi kontrolni preskus za preverjanje točnosti tehtnice. Postopek preskusa s plastičnim pokrovom in brez njega so tudi posneli. Pri kontrolnem preskusu je bilo ugotovljeno, da je tehtnica točna, skladna z navedenim pravilnikom oziroma ustreza predpisanim meroslovnim zahtevam.

Vir: Urad za meroslovje.

Advertisement