Coloured etching. Political chemist and German retorts or dissolving the Rhenish Confederacy. Published by R. Ackermann (print)

Vlada spreminja področja avtorske in sorodnih pravic na enotnem digitalnem trgu

Vlada Republike Slovenije je določila besedili predloga novel Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) in Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A), s katerima želi v slovenski pravni red prenesti določila dveh evropskih direktiv. Noveli urejata področja avtorske in sorodnih pravic na enotnem digitalnem trgu ter pravila izvrševanja tovrstnih pravic za določene …

Nadaljuj z branjem Vlada spreminja področja avtorske in sorodnih pravic na enotnem digitalnem trgu

dr. Maja Ovčak Kos: Pogodbena svoboda v avtorskem pravu

Znanstvena monografija Pogodbena svoboda v avtorskem pravu (IUS SOFTWARE, GV Založba, Ljubljana 2015, 302 strani) je nastala na podlagi doktorske disertacije dr. Maje Ovčak Kos. Monografija se pridružuje številnim drugim delom s področja avtorskega prava, odlikuje pa se zlasti po svoji temeljiti in zaokroženi obravnavi enega temeljnih vprašanj civilnega prava, ki je še zlasti pomembno …

Nadaljuj z branjem dr. Maja Ovčak Kos: Pogodbena svoboda v avtorskem pravu