Svet dosegel dogovor o stališču glede zbiranja in souporabe podatkov za kratkoročne najeme nastanitev

Ministri in ministrice za konkurenčnost so se 2. marca 2023 dogovorili o pogajalskem mandatu (splošni pristop) za uredbo o zbiranju in souporabi podatkov za storitve kratkoročnega najema nastanitve v okviru tekočih prizadevanj za spodbujanje uravnoteženega turističnega ekosistema v EU.

Podatki s spletnih platform, ki delujejo na trgu kratkoročnih najemov nastanitev, trenutno niso standardizirani zaradi različnih pravil in različnih metod, ki so jih vzpostavile države članice. Svet podpira vzpostavitev okvira za zbiranje in souporabo podatkov na ravni EU, ki bo vključeval tudi določbe za boljše upoštevanje sistemov registracije, ki so že vzpostavljeni v državah članicah.

Enostavnejši in usklajen sistem za zbiranje podatkov

V skladu z novimi pravili bodo morale države članice, ki od platform zahtevajo podatke, vzpostaviti nacionalno “enotno digitalno vstopno točko” za prenos podatkov med spletnimi platformami za kratkoročni najem in javnimi organi.

Vsaka hiša, stanovanje ali soba, ki se ponuja v najem za omejeno število dni na leto, bo imela registracijsko številko, tako da bodo pristojni organi poznali istovetnost “gostitelja”, tj. osebe, ki želi dati nastanitev v najem. Spletne platforme si bodo morale razumno prizadevati za izvajanje rednih naključnih preverjanj za potrditev, da ni nepravilnih izjav gostiteljev ali neveljavnih registracijskih številk. Vse informacije bo treba obdelati v skladu z evropskimi pravili o varstvu podatkov.

To bo zmanjšalo birokracijo ter stroške za gostitelje in platforme, organom pa bodo na voljo podatki, ki jih potrebujejo za urejanje dejavnosti. To bo ustvarilo tudi enake konkurenčne pogoje z drugimi akterji v turističnem sektorju (kot so hoteli, mladinska prenočišča ali aparthoteli) in prispevalo k boju proti goljufijam.

Države članice bodo morale javnim organom, spletnim platformam, gostiteljem in državljanom z ustreznimi informacijami omogočiti, da bodo razumeli zakone in zahteve v zvezi z opravljanjem storitev kratkoročnega najema nastanitve na njihovem ozemlju. V to so zajeti postopki registracije ter zahteve v zvezi z dostopom do teh storitev in njihovim opravljanjem.

Naslednji koraki

Dogovorjeni splošni pristop daje predsedstvu Sveta mandat za začetek pogajanj z Evropskim parlamentom, ko bo ta sprejel svoje stališče.

Ozadje

Najem stanovanj, hiš ali sob za kratek čas je postal običajna oblika nastanitve za turiste in potnike. S spletnimi platformami se je povečala uporaba teh storitev, ki trenutno predstavljajo skoraj četrtino vseh turističnih nastanitev v EU. Nekatere države članice so uvedle različne sisteme registracije, ki se razlikujejo po obsegu, zahtevah (ki jih morajo predložiti gostitelji ali spletne platforme) in upravni ravni, na kateri se upravljajo registri (nacionalna, regionalna ali lokalna).

Komisija je 5. marca 2020 podpisala prostovoljni sporazum o souporabi podatkov z največjimi spletnimi platformami za storitve kratkoročnega najema nastanitve. To je Eurostatu omogočilo zbiranje podatkov o tej dejavnosti, vendar sporazum ni bil zavezujoč.

Koalicija turističnih mest, znana kot “zavezništvo evropskih mest za kratkoročne počitniške najeme”, je 13. julija 2022 pozvala Komisijo, naj predlaga zakonodajo o registraciji in souporabi podatkov, da bi bolje nadzorovali dejavnosti platform in gostiteljev na lokalni ravni.

Komisija je nato 7. novembra 2022 objavila predlog uredbe o nastanitvenih storitvah. Predlog, glede katerega je Svet danes sprejel splošni pristop, je omejen na vzpostavitev sistema registracije, ki bo enostaven za uporabo, s skupnimi določbami za vzpostavitev postopkov registracije in ni namenjen urejanju dostopa do trga.

Vir: Svet EU.

Advertisement

Poland is ordered to pay the European Commission a daily penalty payment in an amount of €1 000 000

Compliance with the interim measures ordered on 14 July 2021 is necessary in order to avoid serious and irreparable harm to the legal order of the European Union and to the values on which that Union is founded, in particular that of the rule of law.

By its judgment of 19 November 2019, the Court of Justice, questioned by the Sąd Najwyższy – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Supreme Court (Labour and Social Insurance Chamber), Poland) held, inter alia, that EU law precludes cases concerning the application of EU law from falling within the exclusive jurisdiction of a court which is neither an independent nor an impartial tribunal. Subsequently, ruling on the disputes which had given rise to its request for a preliminary ruling, the Sąd Najwyższy – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, in its judgments of 5 December 2019 and of 15 January 2020, held in particular that the Izba Dyscyplinarna (Disciplinary Chamber, Poland) of the Sąd Najwyższy (Supreme Court, Poland) cannot, having regard to the circumstances in which it was formed, the extent of its powers, the composition of that chamber and the involvement of the Krajowa Rada Sądownictwa (National Council of the Judiciary, Poland) in its creation, be regarded as a court or tribunal within the meaning of EU or Polish law.

For more: Order of the Vice-President of the Court in Case C-204/21 R Commission v Poland; Case C-204/21.

Understanding Brexit: Mansfield case study

Mansfield was selected as a case study of a town that has undergone significant industrial restructuring during the last four decades, following the decline of traditional industries such as coal mining and textiles. Mansfield still faces acute challenges in terms of attracting high value-added businesses and increasing the skills and earnings of the local population. the remarkably high share of the Leave vote in the area cannot be understood without taking into consideration some structural characteristics of the Mansfield economy in the post-coal mining period.

Več na: Gartzou-Katsouyanni, Kira, Olivas Osuna, José Javier, De Lyon, Josh, Jablonowski, Kuba, Kiefel, Max, Bolet, Diane, Bulat, Alexandraand Kaldor, Mary (2018) Understanding Brexit: impacts at a local level: Mansfield case study. . Conflict and Civil Society Research Unit, LSE, London, UK;
Understanding Brexit a local level: Mansfield case study — Euro Crisis in the Press.

Bančništvo v senci: Global Shadow Banking Monitoring Report 2015

Odbor za finančno stabilnost (FSB) je oblikoval celoviti sistemski okvir za spremljanje, s katerim beleži razvoj v sistemu bančništva v senci z vidika ugotavljanja stopnjevanj sistemskih tveganj in uvajanja korektivnih ukrepov, ko so le-ti potrebni.

Nadaljuj z branjem “Bančništvo v senci: Global Shadow Banking Monitoring Report 2015”

Skupna zunanja in varnostna politika EU: kaj določa člen 42.7 Pogodbe o Evropski uniji

Države članice EU so se zavezale skupni zunanji in varnostni politiki EU z namenom krepitve civilnih in vojaških zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in krizno upravljanje.

Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike. Evropski uniji zagotavlja operativno sposobnost, oprto na civilna in vojaška sredstva, ki jih EU lahko uporablja pri misijah zunaj svojih meja za ohranjanje miru, preprečevanje konfliktov in krepitev mednarodne varnosti v skladu z načeli Ustanovne listine OZN. Za izvajanje teh misij se uporabijo zmogljivosti, ki jih zagotovijo države članice (člen 42.1 PEU).

Nadaljuj z branjem “Skupna zunanja in varnostna politika EU: kaj določa člen 42.7 Pogodbe o Evropski uniji”

#1984

“… stop what we have been doing for the last 14 years. It has not worked. There is nothing at all to suggest it ever will work. Whack-a-mole is a game, not a plan. Leave the Middle East alone. Stop creating more failed states. Stop throwing away our freedoms at home on falsehoods. Stop disenfranchising the Muslims who live with us. Understand the war, such as it is, is against a set of ideas — religious, anti-western, anti-imperialist — and you cannot bomb an idea. Putting western soldiers on the ground in the MidEast and western planes overhead fans the flames. Vengeance does not and cannot extinguish an idea.”

Peter Van Buren, nekdanji uslužbenec U. S. Foreign Service (Ghosts of Tom Joad, 14. november 2015)