Varuh integritete

Varuh integritete je uporabnikom prijazna interaktivna zbirka podatkov, ki so jo ustvarili pri Transparency International Slovenia in omogoča edinstven pregled poročanih lobističnih stikov Vlade Republike Slovenije. Upoštevani so poročani lobistični stiki Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije, Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, vseh ministrstev brez organov v sestavi in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

S pomočjo Varuha integritete lahko javnost na podlagi javno dostopnih podatkov dobi dodaten vpogled na vplive o odločitvah, ki jih sprejemajo nosilci politične moči v Sloveniji. Pri Transparency International Slovenija so podatke javnega sektorja prečistili in jih s pomočjo grafičnih upodobitev naredili bolj uporabne. Z orodjem lahko uporabniki iščejo, razvrščajo in izločajo podatke na preprost način. S tem spletna stran Varuh integritete prispeva k povečanju transparentnosti in krepitvi integritete ter izboljšanemu dostopu do postopkov odločanja in javnemu nadzoru nad odločevalci zaradi morebitnih nasprotij interesov in neprimernega vpliva.

Orodje Varuh integritete so zasnovali tako zaradi ozaveščanja javnosti o potrebi po ločevanju med legalnimi in legitimnimi ter nezakonitimi in neetičnimi oblikami vplivanja na odločitve, ki jih sprejemajo nosilci politične moči, ter kot potrebo po ozaveščanju teh odločevalcev, da v skladu z zakonodajo dosledno poročajo o lobističnih stikih in zavračajo vse poskuse neetičnega vplivanja.

Namen orodja Varuh integritete je, da se ga uporablja v čim večji meri pri nastajanju novinarskih prispevkov in zgodb s področja politične integritete, saj se tako krepi politična integriteta odločevalcev ter izboljšuje obveščenost javnosti o vplivih na postopke odločanja.

S preprostim klikom na pasice, grafe ali sezname spodaj lahko uporabniki razvrščajo in filtrirajo podatke o poročanih lobističnih stikih vladnih institucij v času različnih vlad.

Več: Varuh integritete, Transparency International Slovenia.

Advertisement

Portal odprtih podatkov Slovenije

Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije OPSI, ki je zgrajen na odprtokodni programski opremi. OPSI sledi vzoru britanskega portala odprtih podatkov – DATA GOV UK, čigar kodo smo uporabili pri nas, ter Evropskemu podatkovnemu portalu. OPSI predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za ves javni sektor. Pred vzpostavitvijo OPSI so se določene odprte zbirke objavljale na portalu NIO (Nacionalni interoperabilnostni okvir). Zaradi specifične strukture objav in predvsem  usmerjenosti na uporabnike je bilo potrebno po vzoru večine držav vzpostaviti namenski portal odprtih podatkov, kjer so na voljo metapodatkovni opisi vseh zbirk javnega sektorja in zbirke odprtih podatkov.

OPSI, ki je vzpostavljen na podlagi EU Direktive o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja in zakonodaje o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ),  predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor.

OPSI ima dvojno funkcijo:

1) predstavlja centralni katalog evidenc in zbirk podatkov v državi, torej centralni popis metapodatkov o vseh evidencah in podatkovnih zbirkah, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega sektorja;

2) predstavlja enotno spletno mesto tudi za objavo podatkov iz zbirk v odprtih in strojno berljivih formatih. Kolikor je določena zbirka v odprtih formatih že objavljena na drugem spletnem mestu, je na portalu OPSI navedena spletna povezava na takšno spletno mesto.

Portal OPSI poleg podatkov državnih organov vključuje tudi objavo odprtih podatkov lokalnih skupnosti. Portal zagotavlja vsem pravico do brezplačne in enostavne ponovne uporabe tistih prosto dostopnih podatkov, ki so objavljeni na način “odprtih podatkov” in sicer za katerikoli (neprofitni ali profitni) namen.

Za odprte podatke, ki so objavljeni na portalu, velja pravilo “odprte licence” (edini pogoj ponovne uporabe je navedba vira; CC BY 4.0).

Vir: OPSI.

Google License: your content remains yours

Google License is part of Google Terms of Service, effective March 31, 2020, that specifies that your content remains yours, which means that you retain any intellectual property rights that you have in your content. For example, Google explains, you have intellectual property rights in the creative content you make, such as reviews you write. Or you may have the right to share someone else’s creative content if they’ve given you their permission.

Google needs your permission if your intellectual property rights restrict their use of your content. You provide Google with that permission through this license.

The license covers your content only if that content is protected by intellectual property rights. But it doesn’t affect your data protection rights and it doesn’t cover (1) publicly-available factual information that you provide, such as corrections to the address of a local business (that information doesn’t require a license because it’s considered common knowledge that everyone’s free to use), and (2) feedback that you offer, such as suggestions to improve Google’s services.

The scope of Google License is (1) worldwide, which means it’s valid anywhere in the world, (2) non-exclusive, which means you can license your content to others, and (3) royalty-free, which means there are no fees for this license. It allows Google to:

 • host, reproduce, distribute, communicate, and use your content — for example, to save your content on Google’s systems and make it accessible from anywhere you go,
 • publish, publicly perform, or publicly display your content, if you’ve made it visible to others,
 • modify your content, such as reformatting or translating it,
 • sublicense these rights to:
  • other users to allow the services to work as designed, such as enabling you to share photos with people you choose,
  • Google’s contractors who’ve signed agreements with Google that are consistent its terms, only for the limited purposes described in the Purpose section of the Terms.

Bear in mind that Google License is for the limited purpose of:

 • operating and improving the services, which means allowing the services to work as designed and creating new features and functionalities. This includes using automated systems and algorithms to analyze your content:
  • for spam, malware, and illegal content,
  • to recognize patterns in data, such as determining when to suggest a new album in Google Photos to keep related photos together,
  • to customize Google’s services for you, such as providing, recommendations and personalized search results, content, and ads. This analysis occurs as the content is sent, received, and when it is stored.
 • using content you’ve shared publicly to promote the services. For example, to promote a Google app, Google might quote a review you wrote. Or to promote Google Play, Google might show a screenshot of the app you offer in the Play Store.
 • developing new technologies and services for Google consistent with these terms.

This license lasts for as long as your content is protected by intellectual property rights.

If you remove from Google’s services any content that’s covered by this license, then Google’s systems will stop making that content publicly available in a reasonable amount of time. There are two exceptions:

 • If you already shared your content with others before removing it. For example, if you shared a photo with a friend who then made a copy of it, or shared it again, then that photo may continue to appear in your friend’s Google Account even after you remove it from your Google Account.
 • If you make your content available through other companies’ services, it’s possible that search engines, including Google Search, will continue to find and display your content as part of their search results.

Read more: Google Terms of Service.

Parlameter za dobro informirano javnost

Ekipa Parlameter, ki deluje v okviru inštituta Danes je nov dan, je zagnala spletno orodje Parlameter, ki z analizo glasovanj in transkriptov lajša spremljanje dogajanja v Državnem zboru.

Orodje je namenjeno splošni javnosti, novinarjem in medijskim hišam, raziskovalcem in razvijalcem ter vsem, ki jih zanima delo Državnega zbora. Parlameter analizirane podatke vizualizira in predstavlja v obliki samostojnih informacijskih kartic, ki jih je mogoče deliti na družabnih omrežjih ali jih vgraditi v druge spletne strani.

Med več kot sto tisoč unikatnimi karticami in skoraj dvajsetimi različnimi analizami lahko uporabniki najdejo informacije o zadnjih aktivnostih kateregakoli poslanca ali poslanke, pa tudi različne analize njihovega besedišča ali primerjave glasovalnih linij celotnih poslanskih skupin.

Orodje odlikuje napreden iskalnik, ki omogoča brskanje po parlamentarnih govorih in glasovanjih in tako poenostavlja spremljanje, izpostavljanje ter analizo specifičnih tematik.

Avtorji upajo, da bo prijazna uporabniška izkušnja dogajanje v parlamentu približala splošni javnosti. Parlameter želi prispevati k povečanju transparentnosti delovanja največje demokratične institucije in zanimanja splošne javnosti za demokratični proces.

Razvoj Parlametra je pred nekaj meseci, ko je bil izdelan prvi delujoč prototip platforme, v okviru fundacije DNI podprl Google.


Vir: Parlameter.

Bančništvo v senci: Global Shadow Banking Monitoring Report 2015

Odbor za finančno stabilnost (FSB) je oblikoval celoviti sistemski okvir za spremljanje, s katerim beleži razvoj v sistemu bančništva v senci z vidika ugotavljanja stopnjevanj sistemskih tveganj in uvajanja korektivnih ukrepov, ko so le-ti potrebni.

Nadaljuj z branjem “Bančništvo v senci: Global Shadow Banking Monitoring Report 2015”

Projekt eZdravje prinesel eRecept

Nacionalni projekt eZdravje prinaša v slovensko zdravstvo rabo elektronskih komunikacijskih sredstev. Cilj je izboljšati varnost in kakovost za paciente, predvsem pa učinkovitost izvajanja zdravstvenih storitev. V okviru projekta deluje 17 sodobnih rešitev, med katerimi je tudi eRecept, ki je po Sloveniji v celoti zaživel 3. novembra 2015. Elektronski recept, z uvedbo katerega smo že precej zamujali, omogoča elektronsko predpisovanje in izdajanje zdravil tako na zeleni kot tudi na beli recept. Prednosti prinaša zdravnikom, farmacevtom in pacientom.

Nadaljuj z branjem “Projekt eZdravje prinesel eRecept”