Zadnji dan za prijavo glasovanja na domu na lokalnih volitvah in po pošti na referendumih

Pred nedeljskimi lokalnimi volitvami je samo še danes mogoče oddati prijavo za glasovanje na domu zaradi bolezni. Volivci, ki so v zaporu, priporu, bolnišnici ali institucionalnem varstvu, pa lahko še danes sporočijo, da želijo na referendumih glasovati po pošti.

V 212 občinah bodo to nedeljo izbirali nova vodstva. Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, imajo še danes, 16. novembra, čas, da občinskim volilnim komisijam sporočijo, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu.

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, pa lahko okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati po pošti na referendumih.

Vir: RTVSLO MMC.

Izteka se čas za najavo glasovanja v drugem kraju ali na domu

Če želite glasovati v drugem kraju (na t. i. volišču OMNIA) ali na domu, imate še danes do polnoči čas, da to javite volilni komisiji.

Če na dan volitev, ki bodo v nedeljo, 24. aprila, ne boste v volilnem okraju svojega stalnega prebivališča, lahko glasujete v drugem kraju (na volišču OMNIA), vendar morate o tem pravočasno obvestiti okrajno volilno komisijo. Rok se izteče danes ob polnoči. Na volišču OMNIA lahko glasujejo tudi volilci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in bodo na dan volitev v Sloveniji.

Vlogo za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča lahko oddate prek portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z e-identiteto in brez e-identitete. V nedeljo lahko nato volite na volišču v okraju, ki ste ga izbrali, s seboj pa imejte osebni dokument, s katerim boste izkazali svojo identiteto.

Danes ob polnoči poteče tudi rok za prijavo glasovanja na domu. To je namenjeno vsem volilcem, ki se zaradi bolezni (tudi zaradi Covida-19) ne morejo osebno zglasiti na volišču in želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. Vlogo za glasovanje na domu in kopijo ustreznega zdravniškega potrdila mora volilec vložiti pri okrajni volilni komisiji, na območju katere ima stalno prebivališče. Vlogo za glasovanje na domu lahko, podobno kot pri glasovanju v drugem kraju, odda prek portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z e-identiteto in brez e-identitete.

Vir: DVK, STA.