Fotografija kot osebni podatek

Informacijski pooblaščenec (IP) posebej opozarja, da objava fotografije posameznika ne pomeni nujno kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov. V primeru javne objave fotografije, na kateri je upodobljen posameznik, gre lahko za poseg v pravico do zasebnosti v širšem smislu iz 35. člena Ustave RS, ki sodi v pristojnost sodišč. Pri tem velja poudariti, da nobena od teh ustavnih pravic ni absolutna ter da je treba pravico do zasebnosti in pravico do varstva podatkov razumeti tudi v kontekstu njunega razmerja do pravice do svobode izražanja, ki je zagotovljena v 39. členu Ustave RS.

Osebni podatki predstavljajo v skladu s členom 4(1) Splošne uredbe katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Glede na navedeno lahko fotografije pomenijo varovane osebne podatke po Splošni uredbi takrat, kadar določajo ali omogočajo določljivost posameznika, predvsem takrat, ko je posameznik na fotografiji jasno in nedvoumno razviden ter bi se bi se ga dalo na ta način identificirati, prepoznati in določiti ali ko se hkrati s fotografijami obdelujejo tudi drugi osebni podatki o posamezniku, npr. njegovo ime in priimek, letnica rojstva in podobno. Torej, če je ločljivost fotografij dovolj velika in je posameznike na njih mogoče prepoznati, takšno fotografiranje dogodkov lahko predstavlja obdelavo osebnih podatkov. V tem primeru je za njihovo obdelavo treba imeti ustrezno in zakonito pravno podlago, poleg tega pa zagotoviti tudi druge pogoje za obdelavo, ki jih predpisuje Splošna uredba (informiranje posameznikov, zagotovitev varne obdelave podatkov, itd.).

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so določene v členu 6(1) Splošne uredbe in so naslednje:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

IP pojasnjuje, da javna objava fotografij, ki vsebujejo osebne podatke, predstavlja znaten poseg v zasebnost. Zato pride pri obdelavi osebnih podatkov v zvezi z objavo fotografij v poštev zlasti privolitev posameznika iz člena 6(1)(a) Splošne uredbe, ki mora biti prostovoljna, specifična, informirana in nedvoumna. Posameznik ima pravico, da privolitev kadarkoli prekliče, pri čemer pa preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Ko pa zaradi posebnih okoliščin ni mogoče zbrati privolitev (npr. snemanje dogodka na javnem kraju, ki se ga udeleži veliko ljudi, tudi snemanje javnih površin) oziroma zaradi uravnoteženja pravice do svobode izražanja in obveščanja, vključno z obdelavo v novinarske namene ali zaradi akademskega, umetniškega ali književnega izražanja, s pravico do varstva osebnih podatkov (člen 85 Splošne uredbe), lahko pride v poštev tudi podlaga po členu 6(1)(f) Splošne uredbe, torej zakoniti interesi upravljavca. Izbira pravne podlage in presoja konkretnih okoliščin je odgovornost upravljavca. Upravljavec mora torej pred obdelavo presoditi, ali zakoniti interes prevlada nad upravičenim pričakovanjem posameznika in če ne prevlada, potem mora imeti upravljavec pravno podlago v privolitvi posameznika.

Če pa na fotografijah ne bo določljivih posameznikov, ne gre za vprašanje oziroma kršitev varstva osebnih podatkov, saj v takem primeru sploh ne gre za osebni podatek v smislu zgoraj navedene opredelitve. To pomeni, da Splošna uredba v takšnem primeru ne velja in da takšno fotografiranje z vidika zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ni prepovedano. To pa še ne pomeni, da posameznik nima pravice do morebitnega drugega pravnega varstva. Nasprotno, pravni red daje posamezniku vrsto zahtevkov, ki so namenjeni varstvu pravic zasebnosti in osebnostnih pravic in sodijo v pristojnost sodišča.

12.01.2023Fotografiranje in snemanje zaposlenih07121-1/2022/1362Delovna razmerja, Fotografije kot OP, Privolitev, Video in avdio nadzor
09.01.2023Privolitev za objavo fotografij na socialnih omrežjih07121-1/2022/1475Delovna razmerja, Fotografije kot OP, Snemanje sej in javnih dogodkov, Svetovni splet
28.11.2022Podpisne liste in fotografije otrok kot dokazila o izvajanju projekta07121-1/2022/1302Privolitev, Šolstvo, Informiranje posameznika, Pravne podlage, Fotografije kot OP
18.10.2022Objava fotografij in videoposnetkov zaposlenih s poslovnih in drugih aktivnosti podjetja po prekinitvi delovnega razmerja07121-1/2022/1098Svetovni splet, Fotografije kot OP, Delovna razmerja
14.10.2022Objava fotografij mladoletne osebe z neprimerno vsebino07121-1/2022/1097Fotografije kot OP, Obdelava osebnih podatkov otrok in mladoletnih, Pravica do pozabe
03.10.2022Programska oprema za primerjavo obrazov v prekrškovnem postopku07120-1/2022/342Fotografije kot OP, Občine, Posebne vrste, Profiliranje in avtomatizirano odločanje
30.09.2022Snemanje nepremičnin z brezpilotnikom in objava oglasa07121-1/2022/1034Fotografije kot OP, Moderne tehnologije, Video in avdio nadzor
28.09.2022Objava slik otrok na Facebooku07121-1/2022/1021Fotografije kot OP, Privolitev, Šolstvo
20.09.2022Fotografija zaposlenega na registracijski kartici delovnega časa07121-1/2022/999Delovna razmerja, Fotografije kot OP, Pravne podlage, Privolitev
30.08.2022Obdelava fotografij zaposlenih s piknika07121-1/2022/935Fotografije kot OP, Zbirke osebnih podatkov
28.08.2022Zajem fotografij za prikaz delovanja nadzornega sistema07121-1/2022/929Definicija OP, Fotografije kot OP, Pravne podlage
20.07.2022Fotografiranje in snemanje zaposlenih na internih dogodkih07121-1/2022/799Delovna razmerja, Fotografije kot OP, Privolitev
21.06.2022Poročanje medija z maturantskega plesa07121-1/2022/689Fotografije kot OP, Mediji
12.05.2022Objava fotografij na Facebooku07121-1/2022/514Fotografije kot OP, Pravica do pozabe
25.04.2022Fotografiranje parkiranega vozila07121-1/2022/451Definicija OP, Fotografije kot OP, Uradni postopki
06.04.2022Fotografije kot dokazno gradivo v sodnem postopku07121-1/2022/384Fotografije kot OP, Sodni postopki, Uradni postopki
15.03.2022Zbiranje in posredovanje podatkov inšpektoratu07121-1/2022/307Fotografije kot OP, Pravica do pozabe, Pravne podlage
01.03.2022Snemanje javnih uslužbencev07121-1/2022/227Fotografije kot OP, Pravne podlage, Obdelava OP javnih uslužbencev in funkcionarjev
10.02.2022Objava slik na Facebooku07121-1/2022/144Fotografije kot OP
10.02.2022Objava slik na Facebooku07121-1/2022/144Fotografije kot OP
Več na strani IP – klikni tukaj.

Vir: Informacijski pooblaščenec.

Advertisement