Pravo za občane

V pripravi.

Vprašanje 01

Od občine kupujem nepremičnino

Nakup nepremičnine je ena pomembnejših prelomnic v življenju posameznika. Postopek nakupa, ko nepremičnino kupujemo od občine, je določen v zakonu, ki ureja stvarno premoženje države in lokalnih skupnosti.

Vprašanje 02

Ali moram plačati preveč odmerjeni NUSZ

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo, območje katerega določi občina. Nadomestilo se plačuje od površine nezazidanega zemljišča ali od stanovanjske oz. poslovne površine objekta.

Vprašanje 03

Občina je omejila mojo pravico do dedovanja

Občina kot dajalka pomoči mora zahtevek za izločitev dela premoženja zapustnika po 128. členu Zakona o dedovanju uveljavljati in izkazati v zapuščinskem postopku; v tem postopku lahko dedič varuje svoje pravice do zapuščine.

Advertisement