Erud/Ius

Dobrodošli na platformi Erud/Ius za koristne pravne nasvete in informacije. Poudarek je na uveljavljanju pravic v okviru lokalne skupnosti in predpisih, ki urejajo področje fotografije. Vsebina se stalno dopolnjuje in izboljšuje.

PRAVO ZA FOTOGRAFE

Fotografija je umetnost, uporaba in postopek ustvarjanja trajnih slik, tako da posnamemo svetlobo prek svetlobnega senzorja ali na svetlobno občutljiv material. Danes je najbolj razširjena digitalna fotografija.

Spoznaj, kako pravo ureja področje fotografije.

LOKALNA SKUPNOST

Ustava Republike Slovenije zagotavlja ljudem pravico, da v okviru svoje lokalne skupnosti sami odločajo in urejajo javne zadeve, ki se tičejo življenja in dela prebivalcev na njihovem območju.

Spoznaj svoje pravice in obveznosti.

Advertisement