Pravo za fotografe

V pripravi.

Vprašanje 01

Fotografija in zasebnost

S posnetkom posežemo v zasebnost posameznika.

Vprašanje 02

Fotografija kot osebni podatek

IP pojasnjuje, da javna objava fotografij, ki vsebujejo osebne podatke, predstavlja znaten poseg v zasebnost. Zato pride pri obdelavi osebnih podatkov v zvezi z objavo fotografij v poštev zlasti privolitev posameznika iz člena 6(1)(a) Splošne uredbe, ki mora biti prostovoljna, specifična, informirana in nedvoumna. Posameznik ima pravico, da privolitev kadarkoli prekliče, pri čemer pa preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Vprašanje 03

Fotografska dejavnost (74.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Advertisement