Začenja se 51. redno zasedanje Sveta Organizacije združenih narodov (OZN) za človekove pravice

Danes se v Ženevi začenja 51. redno zasedanje Sveta Organizacije združenih narodov (OZN) za človekove pravice. Slovenija bo aktivno sodelovala v razpravah in pogajanjih o pobudah, prav tako bo v imenu regionalne skupine držav vložila resolucijo o svetovnem programu za izobraževanje za človekove pravice. Skupaj z Argentino in Brazilijo bo predlagala tudi podaljšanje mandata neodvisne izvedenke Združenih narodov za pravice starejših.

Države se bodo na prihajajočem zasedanju osredotočile tako na vsebinska vprašanja kot na stanje človekovih pravic po posameznih državah, med katerimi bodo v ospredju človekove pravice v Afganistanu, Nikaragvi, Mjanmaru, Etiopiji, Burundiju, Siriji, Ukrajini, Belorusiji, Venezueli, Kongu, Južnem Sudanu, Kambodži, Somaliji in Centralnoafriški republiki (CAR). Evropska unija si bo na zasedanju prizadevala za obnovo mandata posebnega poročevalca za Afganistan in Burundi ter mednarodne komisije za Etiopijo.

Na tematskih področjih bodo med drugim naslovljeni dostop domorodnih ljudstev do čiste pitne vode in sanitarij, pravica do zasebnosti v luči tehnološkega razvoja, problematika arbitrarnih pridržanj in prisilnih izginotij, pravice starejših, pravica do dela v kontekstu podnebnih sprememb in vprašanje rasne diskriminacije.

Slovenija bo na zasedanju skupaj z drugimi državami članicami Platforme za izobraževanje za človekove pravice, ki jo sestavljajo Brazilija, Kostarika, Italija, Maroko, Filipini, Senegal, Tajska in Slovenija, vlagala resolucijo o Svetovnem programu za izobraževanje za človekove pravice, s katero se začenjajo priprave na peto fazo svetovnega programa, ki je trenutno osredotočen na izobraževanje za človekove pravice za mlade. Ob iztekanju triletnega mandata neodvisne izvedenke Združenih narodov za pravice starejših, ki ga trenutno opravlja avstrijska strokovnjakinja Claudia Mahler, bodo Argentina, Brazilija in Slovenija predlagale nadaljevanje tega pomembnega dela za čas treh let.

V okviru zasedanja bodo organizirani interaktivni dialogi z različnimi nosilci tematskih mandatov posebnih postopkov Sveta za človekove pravice. Slovenija bo v razpravah sodelovala skladno z nacionalnimi prioritetami s področja zunanje politike in človekovih pravic in stališči EU, posebno pozornost bo namenjala razpravam o pravicah starejših, vpenjanju perspektive spola v delovanje OZN, enakosti spolov in povračilnim ukrepom zoper civilno družbo. Slovenija bo na zasedanju naznanila tudi vmesno univerzalno periodično poročilo (UPP), ki ga države prostovoljno pripravljajo v obdobju med periodičnimi pregledi v Ženevi.

Zasedanje se bo zaključilo 7. oktobra 2022. Slovenija v vlogi opazovalke sodeluje na razpravah in pogajanjih, samostojno in v sodelovanju z drugimi državami vlaga resolucije in predstavlja skupne izjave, med pomembnimi prioritetami pa je tudi angažma s predstavniki civilne družbe.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve.

Advertisement

PCA Case No. 2012-04: Arbitraža med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo

Dne 4. novembra 2009 sta predsednika vlade Republike Hrvaške in Republike Slovenije podpisala Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, s katerim sta se državi zavezali, da bosta spor o meji na kopnem in morju rešili z arbitražo. V obeh državah je sledil proces ratifikacije sporazuma v skladu z veljavno ustavnopravno zakonodajo.

Nadaljuj z branjem “PCA Case No. 2012-04: Arbitraža med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo”

INFO | Seznam lokacij namestitvenih centrov za begunce

ZBIRNIK KAPACITET PO POROČILU O LOKACIJAH

A. KAPACITETE V OKVIRU KONTINGENTNEGA NAČRTA
Azilni dom (Ljubljana) in integracijski hiši (Ljubljana in Maribor)
Center za tujce (Postojna)
Samski dom na Kotnikovi (Ljubljana)
Počitniški dom Debeli Rtič (Ankaran)
Kompleks Logatec
B. NEPREMIČNINE ZA TRIAŽNE-SPREJEMNE CENTRE POLICIJE 
Območje Občine Brežice
Območje Občine Črnomelj
Območje Občine Grad
Območje Občine Ilirska Bistrica
Območje Občine Lendava
Območje Občine Podlehnik
C. KAPACITETE CENTRA ZA TUJCE V POSTOJNI IN NJEGOVE IZPOSTAVE PO SLOVENIJI
Center za tujce (Postojna)
D. KAPACITETE ZA NASTANITVENE CENTRE 
D.1 Nepremičnine, primerne za takojšnjo uporabo
Športna dvorana (Zapolje pri Logatcu)
CŠOD Soča (Tolmin)
Dijaški dom Pobrežje (Maribor)
Samski dom podjetja Vegrad – v stečaju (Velenje)
Bivša OŠ Vide Pregarc (Ljubljana-Polje)
Sejmišče Gornja Radgona
Hotel Marjan (Tolmin)
Bivši hotel pri Lenartu v Slovenskih goricah
Stara poslovna stavba Marlesa (Limbuš)
Stara šola (Maribor)
D.2 Nepremičnine, ki so pogojno uporabne (potrebna večja ureditvena dela)
Srednje ekonomska šola (Celje)
Vojašnica 27. oktober Stara Vrhnika – objekt Trojica
Bivši samski dom (Trbovlje)
Samski dom (Štore pri Celju)
Objekti v IOC (Zapolje pri Logatcu)
Stara pekarna (Prevalje)
E. MANJŠE KAPACITETE ZA NASTANITEV DO 50 OSEB 
Počitniški dom Beli križ
CŠOD Kurent na Ptuju
Objekt s stanovanji, Ravne pri Šoštanju
Nastanitveni objekt, Zavodnje pri Šoštanju
Poslovno stanovanjski objekt na Zadobrovi (Škofja vas, Celje)
Nastanitveni objekt (Izola)
F. ZEMLJIŠČA ZA POSTAVITEV ŠOTORIŠČ V NOTRANJOSTI
Nekdanje kopališče TAM (Tezno, Maribor)
Izobraževalni center Pekre (Limbuš)
Zemljišče (Limbuš)
Zemljišče v območju bivše vojašnice Mokronog

Vir: MNZ

Kdaj bo Palestina država?

V mednarodni skupnosti ima ideja o Palestini kot suvereni državi tako podpornike kot tudi nasprotnike, vendar se tehtnica vidno nagiba v prid prvih. Do 30. oktobra 2014 je Palestino kot državo priznalo 135 držav članic Združenih narodov, tj. 69,9 odstotka vsega članstva. Nazadnje, 30. oktobra 2014, je to storila Švedska.

Ker je veliko razprav o priznanju Palestine kot države, je treba poudariti, da ima tudi nepriznana država, ki izpolnjuje mednarodnopravna merila za nastanek države kot subjekta mednarodnega prava, naravo države. Ta merila so stalno prebivalstvo, opredeljeno ozemlje, vlada in sposobnost vstopiti v odnose z drugimi državami. Določila pa jih je že Konvencija iz Montevidea o pravicah in dolžnostih držav iz leta 1933. Z mednarodnopravnega vidika to pomeni, da Palestina je država.

ISRAEL-MAP
Izrael in Zasedena palestinska ozemlja

V Sloveniji je o vprašanju priznanja Palestine kot neodvisne in suverene države ter stanju bližnjevzhodnega mirovnega procesa novembra 2014 razpravljal Odbor za zunanjo politiko Državnega zbora Republike Slovenije. Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je na seji izrazil podporo palestinski državnosti in poudaril, da je kljub temu treba upoštevati vse vidike in okoliščine priznanja. Predlagal je, da se upošteva dosedanja praksa priznavanja držav in se postopek priznanja izvede na predlog vlade. Pozval je k iskanju najširšega soglasja, tako na nacionalni ravni kot na ravni EU ter dodal, da cilj ni le priznanje Palestine, ampak dolgoročna rešitev bližnjevzhodnega spora z medsebojnim priznanjem dveh držav ter zagotovitev delovanja Palestine kot države. “Gotovo se je strinjati z visoko predstavnico Frederico Mogherini, da potrebujemo palestinsko državo, če želimo doseči neki dolgoročen, trajen mir seveda ob pogoju, da obe strani se tudi medsebojno priznavajo,” je na seji poudaril zunanji minister Erjavec.

Odbor za zunanjo politiko je s sklepom od Vlade Republike Slovenije zahteval, da Državnemu zboru predloži sklep o priznanju države Palestine. Na tej podlagi naj bi vlada v enem mesecu obravnavala informacijo glede vseh okoliščin priznanja Palestine. Dne 21. januarja 2015 je zunanji minister Erjavec v Državnem zboru napovedal, da bo gradivo za vlado za morebitno priznanje Palestine pripravljeno v enem mesecu. Po sprejetju na vladi bo gradivo poslano v parlamentarno proceduro.

Izrael 2010 Ekskurzija
Izraelski varnostni zid med Zahodnim bregom in izraelskim ozemljem (Foto: Nautilex.Info, 2010)

Slovenija se zavzema za mirno rešitev izraelsko-palestinskega spora ter podpira prizadevanja mednarodne skupnosti za oživitev pogajalskega procesa. Spremembe meja iz leta 1967 brez soglasja obeh sprtih strani ne priznava in zagovarja stališče, da izraelska naselja na zasedenem ozemlju niso v skladu z mednarodnim pravom. Palestincem priznava pravico do samoodločbe in vzpostavitev lastne države, pri čemer poudarja, da je cilj sklenitev trajnega mirovnega sporazuma in oblikovanje ter medsebojno priznanje dveh držav.

Izrael 2010 Ekskurzija
V mestu Hebron na Zahodnem bregu se morajo Palestinci zaščititi s kovinskimi mrežami, ker jim izraelski naseljenci mečejo smeti (od hrane do elektičnih naprav) z zgornjih nadstropij na ulico. V pritličju, pod mrežami, živijo in delajo Palestinci. (Foto: Nautilex.Info, 2010)

Ministrstvo za zunanje zadeve pojasnjuje, da je v dvostranskih odnosih s Palestino Slovenija naredila že več korakov v smeri krepitve palestinske državnosti. Dvignila je status Predstavniške pisarne Republike Slovenije v Ramali v Urad Republike Slovenije v Ramali ter raven akreditacije nerezidenčnega vodje diplomatske misije Palestine v Sloveniji. Od marca 2014 pa v dvostranski komunikaciji uporablja naziv Palestina in ne več Palestinska oblast.

V preteklih letih je redno finančno podpirala aktivnosti Agencije ZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA). Nazadnje je za omenjeno agencijo na Donatorski konferenci za Palestino in obnovo Gaze oktobra 2014 v Kairu najavila prispevek v višini 150.000 evrov (za obdobje 2015-2017), in sicer v obliki letnega prispevka v višini 50.000 evrov. Od leta 2014 financira projekt “Rehabilitacija žrtev konflikta iz Gaze ter pomoč pri izgradnji kapacitet v Gazi” v skupni vrednosti 130.000 evrov (65.000 evrov letno), ki ga izvaja ITF – Ustanova za krepitev človekove varnosti v sodelovanju z URI Soča. Zagotovila pa bo tudi pomoč palestinskim študentom v obliki razvojnih štipendij za podiplomski študij v Sloveniji. Razpis za študijsko leto 2015/2016 v višini 100.000 evrov je bil objavljen 29. decembra 2014.

Podpora Slovenije pa ni omejena le na finančne vidike pomoči. Že od maja 2012 tako sodeluje v policijsko-pravosodni misiji Evropske unije (EUPOL COPPS), ki pomaga izgrajevati in usposabljati palestinske policijske in pravosodne strukture. Nadaljuje pa tudi s projekti razvojnega sodelovanja in zagotavljanja humanitarne pomoči, ki naslavljajo temeljne potrebe palestinskega prebivalstva.

Viri: Montevideo Convention on the Rights and Duties of States; Zapis nujne seje Odbora za zunanjo politiko z dne 28. 11. 2014; DnevnikOdziv Ministrstva za zunanje zadeve z dne 23. 1. 2015EUPOL COPPS.