Mnenje strokovne in zainteresirane javnosti o preliminarnem stališču Republike Slovenije do predloga Akta o umetni inteligenci

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo so objavili vprašalnik, s katerim želijo pridobiti mnenje strokovne in zainteresirane javnosti o preliminarnem stališču Republike Slovenije do predloga Akta o umetni inteligenci. 

Evropska komisija je 21. aprila 2021 objavila predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci (Akt o umetni inteligenci) in spremembi nekaterih zakonodajnih aktov unije COM(2021) 206. Republika Slovenija je na predlog akta v skladu z Nacionalnim programom spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji do 2025 (NpUI) podala svoje generalno stališče, ki je bilo osnova za usklajevanje predloga uredbe na Svetu za promet, telekomunikacije in energijo (PTE). Svet EU je decembra 2022 sprejel skupno stališče (splošni pristop) glede Akta o umetni inteligenci.

Glede na spremembe prvotnega predloga Evropske komisije se je Slovenija odločila preveriti svoja dosedanja stališča in jih po potrebi prenoviti, čemur so namenjena stališča v vprašalniku.

Vprašalnik lahko izpolnite na tej povezavi: https://1ka.arnes.si/staliscaUredbaUI.

Rok za izpolnitev vprašalnika je do vključno 17. marca 2023.

Vir: Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Advertisement