Pravna digitalnica

Uporabna digitalna orodja in aplikacije , ki omogočajo hiter dostop do koristnih informacij, podatkov in izračunov.

Zakonodaja, lastništvo nepremičnin in sodna praksa

PisRS + / eZemljiška knjiga + / Sodna praksa + / Sodnikov informator + / Supreme Court Key Decisions + / CURIA +

Okolje in prostor

eProstor + / Portal MVN / PISO + / Atlas okolja ARSO + / Pravni režimi varstva kulturne dediščine eVRD +

Davki in izračuni

eDavki + / DDV Kalkulator + / Obračun plače + / Splošni informativni pokojninski kalkulator + / Kilometrina + / Izračun najemnine + / Zamudne obresti + / Pogodbene obresti +

Demokracija in civilna družba

Parlameter + / Stop birokraciji + / Spregovori + / Varuh integritete + / Erar + / Anonimke + / Splošne informacije za udeležence v sodnih postopkih + / European Parliamentary Research Service (EPRS) +

Izpis iz kazenske evidence in sodne vloge

Prošnja za izdajo potrdila, da fizična oseba ni v kazenskem postopku + / Prošnja za izdajo potrdila, da pravna oseba ni v kazenskem postopku + / Nadzorstvena pritožba + / Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register  + / Predlog za vpis spremembe v sodni register + / Predlog za vpis nameravane firme v sodni register + / Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči (Podatki o družinskem članu) +

Opozorilo: Uporabniki te strani objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Nautilex.Info si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin te spletne strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb. Nautilex.Info ne jamči in ne prevzema odgovornosti za točnost vsebine te strani, na katero nima vpliva.​

Advertisement