Varuh integritete

Varuh integritete je uporabnikom prijazna interaktivna zbirka podatkov, ki so jo ustvarili pri Transparency International Slovenia in omogoča edinstven pregled poročanih lobističnih stikov Vlade Republike Slovenije. Upoštevani so poročani lobistični stiki Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije, Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, vseh ministrstev brez organov v sestavi in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

S pomočjo Varuha integritete lahko javnost na podlagi javno dostopnih podatkov dobi dodaten vpogled na vplive o odločitvah, ki jih sprejemajo nosilci politične moči v Sloveniji. Pri Transparency International Slovenija so podatke javnega sektorja prečistili in jih s pomočjo grafičnih upodobitev naredili bolj uporabne. Z orodjem lahko uporabniki iščejo, razvrščajo in izločajo podatke na preprost način. S tem spletna stran Varuh integritete prispeva k povečanju transparentnosti in krepitvi integritete ter izboljšanemu dostopu do postopkov odločanja in javnemu nadzoru nad odločevalci zaradi morebitnih nasprotij interesov in neprimernega vpliva.

Orodje Varuh integritete so zasnovali tako zaradi ozaveščanja javnosti o potrebi po ločevanju med legalnimi in legitimnimi ter nezakonitimi in neetičnimi oblikami vplivanja na odločitve, ki jih sprejemajo nosilci politične moči, ter kot potrebo po ozaveščanju teh odločevalcev, da v skladu z zakonodajo dosledno poročajo o lobističnih stikih in zavračajo vse poskuse neetičnega vplivanja.

Namen orodja Varuh integritete je, da se ga uporablja v čim večji meri pri nastajanju novinarskih prispevkov in zgodb s področja politične integritete, saj se tako krepi politična integriteta odločevalcev ter izboljšuje obveščenost javnosti o vplivih na postopke odločanja.

S preprostim klikom na pasice, grafe ali sezname spodaj lahko uporabniki razvrščajo in filtrirajo podatke o poročanih lobističnih stikih vladnih institucij v času različnih vlad.

Več: Varuh integritete, Transparency International Slovenia.

Advertisement